CyberKey

Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen.

Velkommen til en lettvint hverdag! Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen.Bilde Gemalto

Cyber-Key kan kontrolleres både ved hjelp av en WebControl-nettside eller en smarttelefon, i tillegg til at den selvfølgelig kan kontrolleres ved hjelp av SMS. Kontroll via SMS er i stor grad basert på bruk av nøkkelord. Det vil si at operatøren sender et enkelt nøkkelord til Cyber-Key, og Cyber-Key svarer med en SMS tilbake til operatøren. Operatøren retter den SMS han får som svar og returnerer denne til Cyber-Key.

Cyber-Key kan leveres med 3 innganger og 4 utganger.

Sikre og programmerbare smartnøkler

Fordeler ved bruk av Cyber-Key:

  • Kostnadsfri åpning via mobil
  • 1 til 750 brukere
  • Enkel inn- og utmelding av brukere
  • Full adgangsbegrensing
  • Komplett årsur med bevegelige helligdager
  • Alarminnganger for varsling av feil, brann og lignende
  • Enkel administrering via mobil på SMS eller WebControl

En av Cyber-Keys store fordeler er tidsbegrenset adgang. På denne måten kan du gi personer tilgang i et gitt tidsrom, for eksempel mellom klokken 8 og 16 på hverdager. Etter dette tidsrommet fjernes adgangen automatisk. Noe som gjør at du kan ha full kontroll over hvem som har tilgang til hva, og til hvilke tider på døgnet. At hver Cyber-Key har sin unike kode, gjør at hver nøkkel lett kan spores.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Cyber-Key.