ACTstandalone

ACTstandalone er en serie med enkle kodelåser

ACT Standalone-serien tilbyr en rekke ulike løsninger med enkle kodelåser. For dører som fungerer som inngang og utgangsdør er ACT Standalone et kostnadseffektivt og brukervennlig løsning.

Med ACT Standalone får du adgangstillatelser, portautomasjon og dørmonitor.

  • ACT5 Kodelås med en relekontakt og 10 forskjellige brukerkoder.
  • ACT5prox Som ACT5, men kan ta 10 forskjellige brukerkoder og 50 brikker eller kort. Du legger enkelt inn første og siste kort og alle ligger inne.
  • CT10 Kodelås med 2 relekontakter og 10 forskjellige brukerkoder

Har du spørsmål vedrørende ACT Standalone kan du ta kontakt her.